PROGRAMMA

Woensdag 5 juli 2023

09:30 – 12:00

12:00 – 13:00

Registratie en lunch

13:00 – 14:15

Opening ORD 2024

De opening van de ORD 2023 wordt verzorgd door congresvoorzitters Monique Volman, Universiteit van Amsterdam en Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam. 

Na het welkom door Geert ten Dam, College van Bestuur Universiteit van Amsterdam en Elly de Bruijn, voorzitter VOR volgt de keynote: 

 

Kansengelijkheid in het onderwijs: wat bedoelen we ermee en wat is ervoor nodig?

Prof. dr. Louise Elffers, bijzonder hoogleraar Kansengelijkheid in het Onderwijs, Universiteit van Amsterdam

 

Kansengelijkheid in het onderwijs: het lijkt een breed gedeeld ideaal. Maar wat bedoelen we er precies mee? En hoe staat het ervoor in het Nederlandse onderwijs? Louise Elffers laat zien hoe achter het gedeelde streven naar kansengelijkheid uiteenlopende, soms zelfs tegengestelde opvattingen schuilgaan. Ze schept orde in de conceptuele chaos en neemt het Nederlandse onderwijs de maat. Hoe (on)gelijk zijn de kansen hier? En wat moet er gebeuren om het ideaal van kansengelijkheid in de praktijk te brengen?

 

Tot slot wordt de Dissertatieprijs, de PS-prijs en de Begeleidingsprijs uitgereikt. 

14:30 – 16:00

16:00 – 16:30

Middagpauze

16:30 – 18:00

18:15 – 19:30

Receptie in het Koninklijk Instituut voor de Tropen

Met welkom door wethouder Marjolein Moorman, Amsterdam (o.a. portefeuille Onderwijs)

Donderdag 6 juli 2023

08:00 – 09:00

Registratie en ontvangst

09:00 – 10:30

10:30 –  11:00

Ochtendpauze

11:00 – 12:30

12:30 – 13:30

Lunch

12:30 – 13:30

Jaarvergaderingen VOR en VFO

13:30 – 14:45

Parallelle keynotes:

 

Curriculum making and teacher agency: a question of balance

Prof. Mark Priestley, Professor of Education, University of Stirling, UK; Director of the Stirling Network for Curriculum Studies; Lead Editor of The Curriculum Journal 

 

In this presentation Mark Priestley examines the issue of curriculum making across education systems, through a theme of balance. The presentation will provide an overview of some key concepts in curriculum and curriculum making, emphasising the important of understanding curriculum as systemic social practice. Utilising a typology of curriculum making as social practice occurring in different sites of activity across education systems, Mark examines how different kinds of balance (and imbalance) can be significant in shaping how curriculum is made. He concludes by reflecting on the issues that need to be addressed by education systems seeking to reform their curricula.

 

Balans in beleid en bestuur 

Prof. dr. Edith Hooge, hoogleraar onderwijsbestuur bij TIAS, Tilburg University en voorzitter van de Onderwijsraad

 

Met goed onderwijsbeleid en -bestuur kan hoogwaardig, toegankelijk en bijdetijds onderwijs worden gerealiseerd en kunnen oplossingen worden gevonden voor grote vraagstukken zoals bijvoorbeeld lerarenkorten, overladen curricula of kansenongelijkheid. Maar als onderwijsbeleid en -bestuur uit balans zijn, of in een impasse raken, kunnen hier zij hier juist aan afdoen. Beleid maken en besturen in het onderwijs is ‘een vak apart’, dat wordt gevoed zowel door bestuurs- en beleidskundige kennis als vanuit onderwijskunde, pedagogiek en psychologie. In deze keynote bespreekt Edith Hooge tien belangrijke inzichten om tot uitgebalanceerd onderwijsbeleid en -bestuur te komen, vanuit de invalshoeken kennis van, en kennis voor, beleid en bestuur.

14:45 – 15:45

15:45 – 17:15

19:00 – 21:30

Diner (Tolhuistuin)

21:30 – 00:00

Feest (Tolhuistuin)

Vrijdag 7 juli 2023

08:00 – 09:00

Registratie en ontvangst

09:00 – 10:30

10:30 – 11:00

Ochtendpauze

11:00 – 12:30

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:45

Parallelle keynotes:

Meer taal, meer kansen? 

Prof. dr. Kris Van Den Branden, hoogleraar taalkunde en het hoofd van de educatieve master talen, KU Leuven

 

Taal en kansengelijkheid in het onderwijs zijn sterk verbonden met elkaar. In mijn presentatie laat ik mijn licht op die relatie schijnen vanuit diverse oogpunten. Ten eerste ga ik in op de kracht van taal als hefboom voor leren in alle vakken van het curriculum: wanneer werkt die, en wanneer niet? Wanneer wordt taal voor sommige leerlingen een obstakel, eerder dan een middel, voor leren? Ten tweede behandel ik de taalcompetenties die leerlingen in het onderwijs van de 21ste eeuw moeten verwerven: hoe kan de school ervoor zorgen dat alle leerlingen maximale taalleerkansen krijgen en voldoende geletterd het onderwijs verlaten? Ten derde ga ik in op de talige competenties die leerlingen de school binnenbrengen: hoe gaat de school om met de thuistalen van leerlingen, en wat heeft dat te maken met de 2 vorige dimensies?

 

Kans op Balans

Dr. Aminata Cairo,  Lector Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

 

Als we horen “balans” dan denken we aan gelijkwaardigheid. Als we horen “kans op balans” dan denken we aan wat er mogelijk is om die gelijkwaardigheid te bewerkstelligen. Er is niemand die (openlijk) zal zeggen dat het nastreven van gelijkwaardigheid geen goed idee is… en toch. Waarom doen we het dan niet? We blijven kennis op een bepaalde manier nastreven en waarderen die dezelfde resultaten blijft produceren. Waarom blijven we vastzitten in onze vertrouwde patronen die gelijkwaardigheid in de weg staan?

In deze context van ongelijkwaardigheid zou het nastreven van kennis een bijdrage kunnen leveren aan gelijkwaardigheid.  Maar hoe doe je dat als alle richtlijnen over wat “goed onderzoek” is vanuit diezelfde context komen? Volgens Dr. Cairo begint dat bij Holding Space, ruimte maken voor alle verhalen die er zijn; begrijpen en het doorbreken van onze patronen; en een beetje lef hebben. Hoe kunnen we het nastreven van kennis op een andere manier omarmen die gehoor geeft aan balans en gelijkwaardigheid? Wat vergt het van ons? Wat moeten we daarvoor opgeven? Waar moeten we voor open staan en zijn we bereid dat te doen? Dr. Aminata Cairo zal de deelnemers meenemen in de eerste stappen om de “kans op balans” waar te maken.

14:50 – 15:25

Plenaire afsluiting

15:25 – 16:25

Borrel