PRESENTATIES

Interviews tijdens ORD 2023

Gedeelde presentaties


Nr en titel

Spreker(s)

Divisie

Trefwoorden

Werkvorm

Bekijk
124 Psychologische Basisbehoeften van Pabostudenten in Blended Teacher Learning Groups Ann de Vocht, Vrije Basisschool Sint-Ursula Lisp Leraar & LerarenopleidingTeacher Learning Groups, Sociale configuratie, Psychologische basisbehoeften, Blended lerenPaperpresentatie Bekijk
239 Geautomatiseerde gepersonaliseerde feedback in het hoger onderwijs Arjen de Vetten, Universiteit Leiden ICT in Onderwijs & OpleidingLearning analytics, Feedback, Hoger onderwijs, Advisory dashboardsPaperpresentatie Bekijk
327 Self-efficacy beliefs van universitaire docenten Irene Douwes-van Ark, Rijksuniversiteit Groningen Hoger OnderwijsSelf-efficacy beliefs, Universitaire docenten, Hoger onderwijs, Professionele ontwikkelingPaperpresentatie Bekijk
353 Doorstroom naar en studiesucces in het hbo gerelateerd aan specifieke studentvariabelenEllen Klatter, Hogeschool Rotterdam; Wageningen Universiteit; Hans Mariën, IVA Onderwijs; Arjan van der Meijden, CAOP; Harm Biemans, Wageningen Universiteit (voorzitter); Louise Elffers, Hogeschool van Amsterdam (referent)
Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en VakmanschapDoorstroom, Studiesucces, Hoger beroepsonderwijs, StudentvariabelenSymposium Bekijk
387 Blended onderwijs aan de UvA: Een overzicht van mogelijkheden en kansen voor de toekomst Emma Vermeulen, Universiteit van Amsterdam; Bart van Loenen, Universiteit van Amsterdam; Suncica Bruck, Universiteit van Amsterdam
Hoger OnderwijsBlended onderwijs, ICT, DocentrolPaperpresentatie Bekijk
437 Leervoorwaarden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het vo/vsoWilleke Norder, Ivonne Douma, RENN4/Rijksuniversiteit Groningen; Sanne Kuijper, Rijksuniversiteit Groningen; Anke de Boer, RENN4/Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)Onderwijs & SamenlevingVoortgezet (speciaal) onderwijs, Motivatie, Sociale inclusie, Executief functionerenSymposium Bekijk
457 (On)gelijke routes op weg naar het hoger onderwijs: percepties van leerlingen over hun kansen Benthe van Wanrooij, Universiteit van AmsterdamOnderwijs & SamenlevingToegankelijkheid, Hoger onderwijs, LeerlingperceptiesPoster in een Meedenksessie Bekijk
485 In balans naar de toekomst Patricia Brouwer, Hogeschool Utrecht; Amber Walraven, Radboud Universiteit; Leonie Middeleek, Oberon; Wouter Schenke, Penta Nova; Ditte Lockhorst, Oberon (voorzitter); Mieke Koeslag-Kreunen, Hogeschool Utrecht (referent)Leraar & LerarenopleidingAdaptief vermogen, Toekomstbestendigheid, Systeembewustzijn, LeraarschapSymposium Bekijk
519 Balanceren bij toetsconstructie: de invloed van afbeeldingen op het beantwoorden van toetsvragen Jorik Arts, Fontys Hogescholen Assessment, Methodologie & EvaluatieMultimedia, Assessment, Toetsing, ToetstoegankelijkheidPaperpresentatie Bekijk
054 Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’sMelde Gilissen, SLO; Jeroen Bron, SLO; Anton Bakker, SLO; Lisa Bouman, SLO; Annette Koopmans, SLO; Jelle Kaldewaij, Kaldewaij Advies (voorzitter); Carla van Boxtel, Universiteit van Amsterdam (referent)CurriculumOnderwijsinhoud, Kerndoelen, Examenprogramma’s, KwaliteitSymposium Bekijk
646 Opvattingen van mbo-docenten over innoverend vermogen en gedrag, stimulerende factoren en contextenCeciel Korsmit, Landstede Groep Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en VakmanschapMiddelbaar Beroepsonderwijs, Innoverend vermogen, Mbo-docenten, OnderzoeksboxPosterBekijk
705 Versterking van de impact van onderzoek op onderwijsbeleid (DIVISIE SPOTLIGHT)Edith Hooge, Onderwijsraad; Marion van Binsbergen, VBO; Ib Waterreus, OCW; Gerard Baars, NRO; Inge van der Heul, TK, DAO; Femke Gijssel, TIAS; Eddie Denessen, Radboud Universiteit Nijmegen; Lisa Sipma, NRO; Quirine van der Hoeven, OCWBeleid & Organisatie / Onderwijs & SamenlevingImpact, Beleid, Co-creatieRapportpresentatie met discussie Bekijk presentatie


Bekijk mentimeter resultaten
560 Netwerk van bacheloropleidingen bereidt zich voor op Vlaams gemoderniseerd secundair onderwijs. Leen Alaerts, UCLL Leraar & LerarenopleidingLerarencompetenties, Veranderingsbekwaam, Grammar of schooling, Professioneel zelfverstaanPoster in een Meedenksessie Bekijk
561 Kwaliteitsvolle leermiddelen: een rapid evidence assessment Pieter Verachtert, Thomas More HogeschoolLeren & InstructieLeermiddelen, Didactiek, Effectiviteit, LiteratuurstudiePaperpresentatie Bekijk
575 Informeel leiderschap van leraren in het voortgezet onderwijs: always look at the bright side? Harmen Schaap, Radboud Docenten Academie Leraar & LerarenopleidingInformeel leiderschap, Ervaren leraren, SchoolorganisatiePaperpresentatie Bekijk
576 Tijd voor Analyse van Onderwijskwaliteit Ellen Klatter, Hogeschool Rotterdam Hoger OnderwijsStudiesucces, Ontwerpcyclus, Probleemanalyse, OnderwijskwaliteitPaperpresentatie Bekijk
594 Professionele identiteitsontwikkeling van startende leraren in het eerste inductiejaar Harmen Schaap, Radboud Docenten Academie Leraar & LerarenopleidingProfessionele identiteitsontwikkeling, Startende leraren, InductiePaperpresentatie Bekijk
702 Ongelijke verdeling van leraren over scholen als bron voor kansenongelijkheid?Marc van der Steeg, OCW; Hugo Hopstaken, OCW; Tijana Breuer, Universiteit Maastricht; Tim Schokker, OCW; Frank Cörvers, Universiteit Maastricht; Stan Vermeulen, Universiteit Maastricht; Inge de Wolf, Universiteit Maastricht (voorzitter)Leraar & LerarenopleidingKansengelijkheid, Verdeling lerarenSymposium Bekijk
008 Relatie tussen onderwijskwaliteit en functiemix in het PO Jos Verkroost, VerkroostBeleid & OrganisatiePersoneelsbeleid, OnderwijsresultaatPaperpresentatie Bekijk
213 Sleutelfactoren van effectieve professionaliseringstrajecten voor schoolleiders Els Tanghe, Universiteit Antwerpen; Wouter Schelfhout, Universiteit Antwerpen Beleid & Organisatie(Beroeps)professionalisering, Schoolleiderschap, OnderwijsontwikkelingPaperpresentatie Bekijk
285 Samenwerken in het speciaal onderwijs bekeken vanuit verschillende perspectieven Florianne Rademaker, Rijksuniversiteit Groningen; Carla Geveke, Hanzehogeschool Groningen; Christy Tenback, RENN4, Rijksuniversiteit Groningen; Anke de Boer, Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter); Henderien Steenbeek, Hanzehogeschool Groningen (referent)Onderwijs & SamenlevingSamenwerking, Speciaal onderwijs, Jeugdhulp, IntegratieSymposium Bekijk
399 Zijn studenten in balans na corona: een trendanalyse van welzijn en engagement.Rutger Kappe, Hogeschool Inholland Hoger OnderwijsStudentenwelzijn, Student-engagement, LongitudinaalPosterBekijk
548 Een betere voorbereiding én landing op het hbo: een gepersonaliseerd 100 dagen-programma Elke Tijhuis, Saxion University of Applied Sciences; Rilana Prenger, Saxion University of Applied SciencesHoger OnderwijsStudentsucces, Studentwelzijn, Doorstroom en aansluiting, StudentcoachingPaperpresentatie Bekijk
573 Probleemoplossingsvaardigheden van kleuters evalueren: Een scoping review Joris van Elsen, Universiteit AntwerpenAssessment, Methodologie & EvaluatieProbleemoplossing, STEM, Kleuteronderwijs, AssessmentPaperpresentatie Bekijk
700 Balans door Samenwerkzaamheid in het BeroepsonderwijsFrans de Vijlder, HAN University of Applied SciencesBeroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en VakmanschapSamenwerking, Cocreatie, NetwerkenSymposium Bekijk
57 De rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs Rynke Douwes, NHL Stenden HogeschoolHoger OnderwijsDocenten, Mentale gezondheid studenten, Rolperceptie, RolverwachtingPaperpresentatie Bekijk
153 Programmatisch toetsen: naar een nieuwe balans tussen formatief en summatiefBas Agricola, Universiteit Utrecht; Niels Bohnen, HAS Green Academy; Natalie Liebrechts, Saxion Hogeschool; Suzan van Ierland, HAS Green Academy; Lonneke Schellekens, Universiteit Utrecht; Liesbeth Baartman, Hogeschool Utrecht (voorzitter); Frans Prins, Universiteit Utrecht (referent)Assessment, Methodologie & EvaluatieProgrammatisch toetsen, Ontwerpkeuzes, Zelfregulatie, FeedbackgeletterdheidSymposium Bekijk
276 Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen: onderzoek en praktijk Judith Stoep, Expertisecentrum Nederlands/Radboud Universiteit; Marianne van den Hurk, Radboud Universiteit; Mienke Droop, Radboud Universiteit/BSI Onderwijs & SamenlevingKansengelijkheid, Teacher Design Thinking, WerkplaatsPaperpresentatie Bekijk
339 De impact van Scholarship of Teaching and Learning (SoTL): een verkennend onderzoek Svenne Groeneweg, Universiteit van Amsterdam Hoger OnderwijsScholarship of Teaching and Learning (SoTL), Docentonderzoek, DocentprofessionaliseringPoster in een Meedenksessie Bekijk
348 Docentexpertise van academici: ontwikkeling in de tijd en samenhang tussen verschillende docenttaken Esther van Dijk, UMC Utrecht/Universiteit UtrechtHoger OnderwijsExpertiseontwikkeling, Docenttaken, Academici, Hoger onderwijsPaperpresentatie Bekijk
389 Vergroten van student engagement in een leermanagementsysteem vanuit theorie en praktijk Renske de Beijer, Hogeschool Inholland ICT in Onderwijs & OpleidingLeermanagementsysteem, Blended learning, Student engagement, Actief leren met ICTPaperpresentatie Bekijk
420 Onderwijsachterstanden en ongelijkheid: weten we wat we moeten doen? Martijn Meeter, Vrije Universiteit Amsterdam, Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam, Vrije Universiteit Amsterdam Onderwijs & SamenlevingOnderwijsachterstanden, Ongelijkheid, BeleidPaperpresentatie Bekijk
436 Studiekeuzeprocessen van eerstejaars hbo-studenten Klaartje van Genugten, Zuyd hogeschool NederlandHoger OnderwijsStudiekeuzeprocessen, Studiekeuze, Eerste jaar hoger onderwijs, Bindend studieadviesRondetafelgesprek Bekijk
447 Professionele ontwikkeling van leidinggevenden in het onderwijs: vormen en opbrengstenAngela de Jong, Hogeschool Utrecht; Mees Kok, Hogeschool Utrecht; Wouter Schenke, Penta Nova; Rachel Verheijen-Tiemstra, Fontys Hogeschool; Loes van Wessum, Hogeschool Windesheim (voorzitter); Piety Runhaar, Universiteit Wageningen (referent)Beleid & OrganisatieProfessionele ontwikkeling, Schoolleiders, Leiderschap, LeiderschapsontwikkelingSymposium Bekijk
515 Cohortanalyse van het onderwijs: van voor corona tot National Programma Onderwijs Vincent Theeuwes, DUOOnderwijs & SamenlevingCovid-19, Doorstroom, Cohortanalyse, NP OnderwijsPaperpresentatie Bekijk
546 Met vertrouwen starten in een diverse school: een unieke diversiteitsstage in de lerarenopleiding Leen Alaerts, UCLLLeraar & LerarenopleidingLerarencompetenties, Diversiteitsstage, Diversiteitscompetenties, Interculturele schoolcultuurPaperpresentatie Bekijk
604 De rol van agency bij de implementatie van twee professionaliseringstrajecten voor leesonderwijs. Lisa van der Sande, Vrije UniversiteitLeraar & LerarenopleidingProfessionalisering, Leerkrachten, Agency, ImplementatiePaperpresentatie Bekijk
654 Leerlingen leren reflecteren, hoe begeleid je dat? Josine Görtzen, TU EindhovenLeraar & LerarenopleidingReflecteren, Begeleidingsvaardigheden, Procesgerichte feedback, Voortgezet onderwijsPaperpresentatie Bekijk
656 Collaboratieve Docent Reflectie traject; leren procesgerichte feedback geven Josine Görtzen, TU EindhovenLeraar & LerarenopleidingReflecteren, Begeleidingsvaardigheden, Procesgerichte feedback, Voortgezet onderwijsRondetafelgesprek Bekijk
709 Wat zijn eigenlijk ‘domeinspecifieke aspecten’ van onderwijs? (DIVISIE SPOTLIGHT)Olga Potters, Universiteit van Amsterdam; Hanno van Keulen, TU Delft; Ezra Niessink, Radboud Universiteit; Renske Bouwer, Universiteit UtrechtDomein Specifieke Aspecten van OnderwijsDomeinspecificiteit, Generieke vaardigheden, Boundary crossingSymposium Bekijk
718 Balans tussen praktijk en onderzoek binnen Lerende Netwerken: Stedelijke Taalaanpak AlmereJopie van den Berg, Passend onderwijs Almere Karin van Look, Universiteit Utrecht Chiel van der Veen, Windesheim Loes van Wessum, WindesheimLerend netwerkenKom over de BrugBekijk
315 Betekenis geven aan schoolfeedback: welke attributies maken leraren en schoolleiders? Jan Vanhoof, Uniersiteit Antwerpen; Evelyn Goffin, Universiteit Antwerpen Beleid & OrganisatieInformatiegebruik, Schoolfeedback, Attributie, Gestandaardiseerde toetsenPaperpresentatie Bekijk

Heb jij ook een presentatie geven op de ORD 2023 en wil je deze graag delen? Stuur deze dan s.v.p. in pdf naar ord2023@byease.nl