KOM OVER DE BRUG

Kom over de Brug-programma

Woensdag 5 juli, 09.00-12:00 uur

Inclusief lunch en toegang tot ORD-middagprogramma

 

Het Kom over de Brug-programma is een onderdeel van de Onderwijs Research Dagen waarin de verbinding tussen onderzoek en praktijk centraal staat. Dit jaar niet door onderzoekers te laten vertellen wat ze doen en hoe dat vertaald moeten worden naar de praktijk van de school, maar door onderzoeksprojecten in de schijnwerpers te zetten waarin onderzoekers en leraren samen onderzoeken en ontwerpen en zo de praktijk van het onderwijs verbeteren. We willen zichtbaar maken welke kansen dergelijke samenwerking kan bieden en hoe dat kan leiden tot een balans tussen onderzoek en praktijk. Daarbij gaat het enerzijds om de inhoudelijke opbrengsten van dergelijke projecten, maar ook om de wijze waarop die samenwerking tussen onderzoek en praktijk vorm krijgt.

Op de eerste ochtend van de ORD 2023 in Amsterdam willen we voorbeelden en initiatieven uit de Amsterdamse netwerken presenteren als inspiratiebron voor leraren en onderzoekers. We laten in deze ochtend zien hoe onderzoeksdocenten in Amsterdam bijdragen aan het gezamenlijk ontwerpen én het onderzoeken van samenhangende leerarrangementen waarin gelijke kansen creëren een belangrijk aspect is. Denk aan mooie inzichten over hoe de kennis over Funds of Knowledge getransformeerd is in een handzame schoolmethodiek of hoe de nieuwste taalinzichten vertaald worden in  de Taalvriendelijke scholen?  De onderzoeken in de scholen leiden ertoe dat er een groter bewustzijn is bij docenten, studenten en leerlingen in wie zij zijn en hoe zij handelen en zelf kansen (leren) pakken.

Met het Kom over de Brug-programma willen we docenten en onderzoekers met elkaar in contact brengen en bijdragen aan de balans tussen onderzoek en praktijk.

Ben je leerkracht of docent in het MBO, VO of PO en ben je nieuwsgierig naar de wijze waarop je als leraar samen met onderzoekers het onderwijs kan verbeteren?

Ben je als leraar nieuwsgierig naar inzichten uit onderzoek waar collega’s van jou actief aan hebben bijgedragen?

 
 

Ben je onderzoeker en wil je inspiratie opdoen voor de manier waarop je samen met leraren in de praktijk onderzoek kunt opzetten?

 

Laat je dan in het Kom over de Brug-programma inspireren door interessante onderzoeken die relevant zijn voor jouw praktijk. 

Het Kom over de Brug programma vindt plaats op woensdagochtend 5 juli van 09:00 tot 12:00. Kosten voor deelname aan dit programma bedragen € 95,00, inclusief lunch en deelname aan het ORD-programma op de woensdagmiddag.

Ga naar de registratie om je in te schrijven voor het Kom over de Brug-programma. Wanneer je ook aan de gehele ORD wil deelnemen, schrijf je dan voor de ORD in. Je kunt het Kom over de Brug-programma aan je registratie voor de ORD toevoegen.