KOM OVER DE BRUG

Vind balans tussen praktijk en onderzoek met ‘Kom over de brug’!

Woensdag 5 juli, 09.30-12:00 uur

Inclusief lunch en toegang tot ORD-middagprogramma

Locatie: UvA – Roeterseilandcampus, Amsterdam

Hoe kunnen onderwijs en onderzoek van elkaar profiteren?

Ontdek de ideale balans tussen praktijk en onderzoek op het ORD2023 met het programma “Kom over de Brug!” Georganiseerd op woensdagochtend 5 juli van 09:30 tot 12:00, biedt dit programma docenten, schoolleiders, onderzoekers en onderzoeksdocenten de kans om:

  • inspiratie op te doen uit Amsterdamse netwerken en initiatieven voor je eigen onderwijs, zeker ook als je je primair identificeert als PO of VO-docent.
  • meer te leren over samenwerking tussen onderzoek en praktijk.
  • in contact te komen met anderen in het veld.

Het Kom over de Brug programma vindt plaats op woensdagochtend 5 juli van 09:30 tot 12:00. Kosten voor deelname aan dit programma bedragen € 110,00, inclusief lunch en deelname aan het ORD-programma op de woensdagmiddag.

 

Ga naar de registratie om je in te schrijven voor het Kom over de Brug-programma. Wanneer je ook aan de gehele ORD wil deelnemen, schrijf je dan voor de ORD in. Je kunt het Kom over de Brug-programma aan je registratie voor de ORD toevoegen.  

Programma

09:30-10:00

Warm welkom met koffie en thee

Begin de dag met prikkelende discussies

10:00-10:30

Opening door André Koffeman & Marco Snoek

Starten met Praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek als superpower: de sleutel tot succes in jouw (onderwijs)praktijk!

10:30 – 11:30

Parallelsessies: verdiep je kennis in verschillende onderwerpen

Maak een keuze uit de sessies:

De brug slaan doormiddel van een werkplaats voor onderwijsonderzoek

 

Yuki Gassler, Jate Terpstra, Sarah Kok, Ari Al Kadiri

 

In deze sessie illustreren we hoe onderzoeksdocenten en leraren samenhangende leerarrangementen ontwerpen en onderzoeken, met een focus op kansengelijkheid in een grootstedelijke context. Daarnaast bespreken we hoe je een dergelijke werkplaats binnen je eigen school kunt implementeren en bevorderen.

Onderwijskennis Netwerk Amsterdam: Werken aan goed onderwijs binnen onderwijslabs

 

Inge de Wolf en Selma Janssen

 

In deze sessie maak je kennis met het OnderwijskennisNetwerk Amsterdam (ONA). ONA is een mooi voorbeeld van de brug tussen onderwijspraktijk en wetenschap (zie www.ona.amsterdam). Vanuit de scholen en wetenschap wordt er gebouwd aan een kennisinfrastructuur voor Amsterdamse leraren, schoolleiders en bestuurders. Tijdens de workshop nemen we je mee in de activiteiten van ONA. Daarnaast laten we aan de hand van een voorbeeld zien wat co-creatie oplevert, in kansrijke aanpakken voor beginnende leraren en schoolleiders.

Balans tussen praktijk en onderzoek binnen Lerende Netwerken: Stedelijke Taalaanpak Almere

 

Karin van Look, Jopie van den Berg, Marije van Roekel, Chiel van der Veen

 

In Almere hebben professionals zorgen over de taalontwikkeling en taalvaardigheid van leerlingen. Om die reden is in 2021 de Stedelijke Taalaanpak Almere van start gegaan. In dit vierjarige project worden elk jaar zes lerende netwerken gestart, waarin professionals samen aan hun taalprofessionaliteit werken. In deze sessie laten we zien hoe binnen deze lerende netwerken praktijkkennis en kennis uit onderzoek samenkomen. 

11:30-12:00

Terugblik en netwerken

Geniet van stimulerende gesprekken aan onze kennistafels over hoe je onderwijsonderzoek werkplaatsen organiseert (in eigen praktijk).  Jacuelien Bulterman neemt de rol van spreker en discussant op zich in dit afsluitende halfuur, specifiek gericht op het kader (haar boek) ‘Lerarentekort, een pleidooi voor vakmanschap’.

12:00-13:00

Lunch

Maak kennis met onze sprekers!

Jopie van den Berg

Teamleider primair onderwijs bij het Taalcentrum Almere. Jopie is procesbegeleider van een van de lerende netwerken binnen de Stedelijke Taalaanpak Almere

Yuki Gassler

Werkt als bovenbouwleerkracht op de Bataviaschool in Amsterdam en is in 2020 afgestudeerd aan de Universitaire Pabo van Amsterdam. Yuki zal de kloof tussen de kennis die leerlingen van huis uit meekrijgen en de kennis die zij op school aangereikt krijgen bespreken. Voor een grote groep basisschoolleerlingen is er een kloof tussen de (culturele) kennis die zij van huis uit meekrijgen en de kennis die zij op school aangereikt krijgen (Banks, 1993). Omgekeerd zijn voor leerkrachten de bestaande kennis en vaardigheden van leerlingen niet altijd herkenbaar, doordat ze zelf een andere culturele en sociale achtergrond hebben. Deze discontinuïteit tussen school en thuis kan er, met name voor kinderen uit etnische minderheidsgroepen en lagere sociaaleconomische milieus, toe leiden dat ze hun betrokkenheid bij school verliezen en niet optimaal presteren. 

Selma Janssen

Onderwijsadviseur en bestuurlijk vertegenwoordiger bij het OnderwijskennisNetwerk Amsterdam (ONA). In haar rol zorgt ze voor de verbinding en aansluiting tussen het Amsterdamse primair onderwijs en het OnderwijskennisNetwerk Amsterdam.

Ari Al Kadiri 

Onderzoeksdocent bij MBO College Zuidoost, ROC van Amsterdam, zal de eerste bevindingen presenteren van zijn onderzoek naar hybride onderwijs. Het ROC van Amsterdam biedt hybride onderwijs dat de traditionele klassikale lesmethoden combineert met praktijkonderwijs in een werkomgeving. Het is echter niet bekend of alle studenten optimaal kunnen profiteren van deze vorm van onderwijs. Het onderzoek richt zich op de vraag wat ervaringen van studenten en docenten zijn met deze hybride leeromgeving, in hoeverre deze bijdraagt aan werknemersvaardigheden en een ‘voorsprong’ op de arbeidsmarkt. Deelnemers zijn studenten, docenten, schoolspecialisten en betrokkenen  uit het bedrijfsleven. Gegevensverzameling vindt plaats door middel van enquêtes en interviews.

Sarah Kok

Werkt als onderbouwleerkracht op basisschool St. Jan in Amsterdam en is in 2015 afgestudeerd aan de Universitaire Pabo van Amsterdam. Sarah vertelt over dat in de huidige diverse Nederlandse samenleving veel kinderen thuis een andere taal spreken dan het Nederlands. Leerlingen die het Nederlands niet als thuistaal hebben of leerlingen uit een taalarme omgeving moeten op school kennis opdoen in een taal die ze nog aan het leren zijn. Hierdoor kost het meer moeite om concept begrip op te doen van belangrijke begrippen op school in de Nederlandse taal. Een manier om dit concept begrip te bevorderen heet ‘translanguaging’. Dat wil zeggen dat je bij het aanleren van nieuwe concepten in de schooltaal voortbouwt op wat de leerling al weet vanuit de thuistaal. 

Karin van Look

Onderwijskundig adviseur, trainer en onderzoeker bij Onderwijsadvies en Training aan de Universiteit Utrecht. Zij is vanaf de start betrokken bij de Stedelijke Taalaanpak Almere en verzorgt de professionele ontwikkeling van de procesbegeleiders die de lerende netwerken begeleiden. Daarnaast doet zij onderzoek naar de opbrengsten van de lerende netwerken.

Marije van Roekel

Werkte jarenlang als leraar in het primair onderwijs, voor zij de overstap maakte naar Windesheim, locatie Almere. Daar werkt zij als docent Nederlands bij de Pabo en is zij als docent-onderzoeker betrokken bij het lectoraat Urban Care & Education. Daarnaast is Marije  procesbegeleiders van een van de lerende netwerken van de Stedelijke Taalaanpak Almere.

Jate Terpstra

Onderzoeksdocent op het Spinoza Lyceum en betrokken bij de opleidingsschool AcOA, heeft praktijkonderzoek uitgevoerd naar de verbetering van zelfstandig werken tijdens Daltonuren. Haar verhaal belicht hoe dit praktijkonderzoek bijdraagt aan een effectiever gebruik van deze uren. De ontwikkelde flowchart en gelabelde daltonuren, die gebaseerd zijn op gedetailleerde feedback van leerlingen en docenten, hebben de structuur en helderheid van Daltonuren verbeterd. Deze aanpak zorgt ervoor dat de leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen en het docententeam een sterker inzicht krijgt in de optimale invulling van deze zelfwerkuren. Kom naar haar presentatie om meer te weten te komen over deze praktijkgerichte aanpak en hoe deze kan bijdragen aan de zelfstandigheid van leerlingen.

Inge de Wolf

Hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, directeur van Education Lab NL en betrokken bij het OnderwijskennisNetwerk Amsterdam (ONA). Ze werkte jaren als inspecteur bij de onderwijsinspectie.

Ontdek tijdens het programma hoe onderzoek en praktijk elkaar kunnen versterken in de context van Professionele Leer Gemeenschappen. Krijg waardevolle inzichten in hoe onderwijsongelijkheid kan worden aangepakt zonder het onderwijs te overbelasten d.m.v. evidence informed werken. Schrijf je nu in en maak deel uit van dit leerzame en inspirerende evenement!